• sac2011.jpg
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Ústav cizích jazyků Pedagogické fakulty UP je zapojen do celonárodního projektu:

 

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Web projektu: http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/


Tým pracovníků ÚCJ pracuje v rámci projektu na přípravě digitálních vzdělávacích zdrojů a souvisejících aktivit pro obor "Anglický jazyk".

 

Začínající i stávající učitele z praxe Projekt podpoří ve vzdělávacích aktivitách zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti. Poskytne jim sadu digitálních vzdělávacích zdrojů (DVZ) včetně metodických materiálů, pomůcek, a to i pro učitele předškolního vzdělávání rozvíjející digitální (pre)gramotnost dětí v předškolním vzdělávání.

 

Pro studenty učitelství na pedagogických fakultách bude přepracována struktura vzdělávání v oblasti rozvoje digitální gramotnosti a didaktického využití prostředků informačních technologií. Konkrétními výstupy jsou zde sylaby VŠ předmětů zaměřených na rozvoj digitální gramotnosti.