• sac2011.jpg
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Ústav cizích jazyků se z hlediska vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje na tato témata:

Inovativní metody a multikulturní kompetence učitele a žáka cizího jazyka.

Inovativní metody výuky cizích jazyků na speciálních školách.

Inovativní metody a interkulturní komunikace ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ.

Percepce Ameriky ve středoevropském kontextu v souvislosti se vzděláváním budoucích učitelů anglického jazyka.

 

Akademický profil zaměstnanců ÚCJ najdete v nabídce Zaměstnanci.