• intweek_song.JPG
  • intweek_stud.JPG
  • intweek_stud2.JPG
  • intweek_tea.JPG
  • sac2011.jpg
  • studconf2019a.JPG
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Okruhy pro státní závěrečné zkoušky:

Bakalářské studium - Německý jazyk se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Bakalářské studium - Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční a kombinované studium)

Magisterské studium - Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (prezenční a kombinované studium)

 

Okruhy pro závěrečné zkoušky v rozšiřujícím studiu (CCV):

Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ