• intweek_song.JPG
  • intweek_stud.JPG
  • intweek_stud2.JPG
  • intweek_tea.JPG
  • sac2011.jpg
  • studconf2019a.JPG
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Garantem předmětu Ruský jazyk pro nefilology je PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. Kontakt a konzultační hodiny naleznete pod odkazem Zaměstnanci - Sekce německého a ruského jazyka.

Informace o předmětu jsou umístěny na Portál UP - ve STAGu.