• sac2011.jpg
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Důležité informace pro 1. ročník k zápisu předmětu Cizí jazyk pro pedagogické profese zde


Garantem předmětu Ruský jazyk pro nefilology je PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. Kontakt a konzultační hodiny naleznete pod odkazem Zaměstnanci - Sekce německého a ruského jazyka.

Informace o předmětu jsou umístěny na Portál UP - ve STAGu.