• sac2011.jpg
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Důležité informace k zápisu předmětu Cizí jazyk - Anglický/Německý/Ruský jazyk pro pedagogické profese pro všechny student/k/y 1. ročníku bakalářského studia zde.

 


Garantem předmětu Ruský jazyk pro nefilology je PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D. Kontakt a konzultační hodiny naleznete pod odkazem Zaměstnanci - Sekce německého a ruského jazyka.

Informace o předmětu jsou umístěny na Portál UP - ve STAGu.