• sac2011.jpg
 • studconf2019b.JPG
 • xmas2016_b.JPG
 • xmas2016_c.JPG

Informace o Univerzitě Palackého a všech studijních oborech: http://www.studuj.upol.cz/

Veškeré informace k přijímacímu řízení na PdF UP: https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

 

Ústav cizích jazyků, Sekce německého a ruského jazyka zajišťuje následující typy studia:


Bakalářský studijní program: NĚMECKÝ JAZYK SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ (v rámci prezenčního i kombinovaného studia)

 

» Completus - samostatný studijní program

 

» Sdružené studium - maior či minor

 • volná kombinovatelnost se sdruženými studijními programy učitelství, případně se Speciální pedagogikou pro 2. stupeň ZŠ a střední školy,
 • možnost mezifakultního studia: kombinovatelnost v rámci nabídky přírodovědecké fakulty, filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury.

Navazující magisterský program: UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA PRO 2. STUPEŇ ZŠ (v rámci prezenčního i kombinovaného studia)

 

» Completus - samostatný studijní program

 

» Sdružené studium - maior či minor

 • volná kombinovatelnost se sdruženými studijními programy učitelství, případně se Speciální pedagogikou pro 2. stupeň ZŠ a střední školy,
 • možnost mezifakultního studia: kombinovatelnost v rámci nabídky přírodovědecké fakulty, filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury.

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NABÍZÍME ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM:

 

Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (dvouleté)

 • určeno pro absolventy vysokých škol s pedagogickým zaměřením
 • rozšíření odborné kvalifikace pro výuku NJ na 2. stupni ZŠ

 

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ (dvouleté)

 • pro učitele se způsobilostí vyučovat NJ na 1. stupni ZŠ
 • rozšíření odborné kvalifikace pro výuku NJ na 2. stupni ZŠ

 

Německý jazyk – učitelství pro střední školy (jednoleté)

 • pro učitele se způsobilostí vyučovat NJ na ZŠ
 • rozšíření odborné kvalifikace pro výuku NJ na SŠ

 

Doplňující didaktické studium německého jazyka (jednosemestrální)

 

Veškeré informace k rozšiřujícímu studiu naleznete na webu CCV: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani