• sac2011.jpg
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Upozorňujeme studenty, že povinností vedoucího BP/DP není opravovat gramatické, lexikální a stylistické chyby.

Velké množství chyb může mít za následek udělení stupně "F", i když je práce po stránce obsahové kvalitní!

Informace k tématům BP a DP jsou k dispozici zde.

 

DŮLEŽITÉ - Informace pro studentky a studenty, kteří ještě nemají vedoucí/ho své kvalifikační práce. Termín zadávání kvalifikačních prací byl prodloužen do 28. 2. 2021. Více naleznete zde.