• intweek_song.JPG
  • intweek_stud.JPG
  • intweek_stud2.JPG
  • intweek_tea.JPG
  • sac2011.jpg
  • studconf2019a.JPG
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Upozorňujeme studenty, že povinností vedoucího BP/DP není opravovat gramatické, lexikální a stylistické chyby.

Velké množství chyb může mít za následek udělení stupně "F", i když je práce po stránce obsahové kvalitní!

Informace k tématům BP a DP je k dispozici v sekci Aktuality.