• intweek_song.JPG
  • intweek_stud.JPG
  • intweek_stud2.JPG
  • intweek_tea.JPG
  • sac2011.jpg
  • sac2011b.jpg
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Na začátku výuky se u studentů předpokládá maturitní úroveň AJ.  Nevyučují se základy angličtiny, ale rozšiřují a prohlubují se dosavadní jazykové znalosti.

 

Garant předmětu AJ pro nefilology: Mgr. Linda Chmelařová Ph.D., kontakt a konzultační hodiny zde


Obecné informace pro prezenční studium (UCJ/AJNF1 a UCJ/AJNF2)

 

Uznávání zápočtů a zkoušek najdete pod tímto odkazem: http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/sablony.htm

 

Výuka Studenti navštěvují výuku AJ jednou týdně v příslušné učebně (info ve STAGu). Výuku vedou kvalifikovaní lektoři. Pro získání zápočtu je nutné splnit následující podmínky:

  • 75% docházka (tj. max 3 absence)
  • aktivní účast ve výuce
  • splnění zápočtového testu

Informace o studijní literatuře a sylaby jednotlivých předmětů najdete v odkazech níže.


Obecné informace pro kombinované studium (UCJ/KANF1 a UCJ/KANF2)

 

Uznávání zápočtů a zkoušek najdete pod tímto odkazem: http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/sablony.htm

Výuka - V kombinované formě neprobíhá přímá výuka. Studenti mají možnost konzultací. Na test se připravují samostatně.


Informace o studijní literatuře a sylaby jednotlivých předmětů

k nalezení pod odkazy:

AJ pro nefilology - AJNF1, KANF1 - zimní semestr

AJ pro nefilology - AJNF2, KANF2 - letní semestr


Informace k zápočtovému testu

 

Zápočtový test se realizuje prostřednictvím elektronického testu v počítačové místnosti na hl. budově PdF.

Všichni studenti jsou povinni zapsat se na příslušný termín do STAGu!

Studenti 1. ročníku absolvují  v ZS zápočtový test z předmětu AJNF1 (PS) nebo KANF1 (KS), v LS zápočtový test z předmětu AJNF2 (PS) nebo KANF2 (KS).

Každý student má nárok na 1 řádný a 2 opravné termíny!

Pro splnění testu je nutné dosáhnout hranice 66%. Body se za jednotlivé části (gramatika, slovní zásoba, čtení s porozuměním) sčítají.

Předmět AJNF2 a KANF2 je zakončen zkouškou. Pokud student získá v zápočtovém testu min.66% bude mu na základě počtu bodů zapsaná zkouška.

Testy v předmětech AJNF2 a KANF2 jsou zároveň známkovány, studenti na základě počtu bodů získají známku za zkoušku.

Žádost o uznání Zp. a Zk.