• sac2011.jpg
 • studconf2019b.JPG
 • xmas2016_b.JPG
 • xmas2016_c.JPG

Informace o Univerzitě Palackého a všech studijních oborech: http://www.studuj.upol.cz/

Veškeré informace k přijímacímu řízení na PdF UP: https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

 

Ústav cizích jazyků nabízí tyto možnosti studia anglického jazyka:


BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM, Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

» Completus - samostatný studijní program 

» Sdružené studium - maior či minor

 • volná kombinovatelnost se sdruženými studijními programy učitelství,
 • případně se Speciální pedagogikou pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

» Možnost mezifakultního studia:

 • kombinovatelnost v rámci nabídky přírodovědecké fakulty, filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury. 

» Přijímací zkouška do bakalářského studia:

 • Písemná zkouška z anglického jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Upper-Intermediate – FCE), která prověřuje schopnost porozumění neznámému textu, znalosti gramatiky a slovní zásoby (bez slovníku).
 • Nejsou zjišťovány teoretické a faktografické znalosti z reálií, literatury, apod.

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM, Učitelství anglického jazyka pro základní školy

» Completus - samostatný studijní program

 • Učitelství anglického jazyka pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

» Sdružené studium - maior či minor

 • volná kombinovatelnost se sdruženými studijními programy učitelství,
 • případně se Speciální pedagogikou pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

» Možnost mezifakultního studia:

 • kombinovatelnost v rámci nabídky přírodovědecké fakulty, filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury. 

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM (více informací na https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani):

» Anglický jazyk – učitelství pro základní školy (2 roky)

 • Určeno pro absolventy a absolventky vysokých škol s pedagogickým zaměřením.
 • Rozšíření odborné kvalifikace pro výuku AJ na ZŠ.
 • Informace k přijímacím zkouškám zde; ukázkový test zde.

» Anglický jazyk – učitelství pro střední školy (1 rok)

 • Určeno učitelkám a učitelům s aprobací pro výuku angličtiny na ZŠ.
 • Rozšíření odborné kvalifikace pro výuku AJ na SŠ.
 • Informace k přijímacím zkouškám zde.

» Doplňující didaktické studium anglického jazyka (jednosemestrální studium)

Veškeré informace k tomuto studijnímu programu naleznete na webu CCV: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani