• intweek_song.JPG
 • intweek_stud.JPG
 • intweek_stud2.JPG
 • intweek_tea.JPG
 • sac2011.jpg
 • sac2011b.jpg
 • xmas2016_b.JPG
 • xmas2016_c.JPG

Informace o Univerzitě Palackého a všech studijních oborech: http://www.studuj.upol.cz/

Veškeré informace k přijímacímu řízení na PdF UP: https://www.pdf.upol.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/

 

Ústav cizích jazyků nabízí tyto možnosti studia anglického jazyka:


BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM, obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

» Dvouoborové studium - volná kombinovatelnost s obory studijního programu:

 • B7507 Specializace v pedagogice
 • B7506 Speciální pedagogika.

» Možnost mezifakultního studia:

 • Fyzika, Chemie, Geografie (na PřF UP),
 • Tělesná výchova (na FTK UP, přihlášky se podávají na FTK). 

» Přijímací zkouška do bakalářského studia:

 • Písemná zkouška z anglického jazyka na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Upper-Intermediate – FCE), která prověřuje schopnost porozumění neznámému textu, znalosti gramatiky a slovní zásoby (bez slovníku).
 • Nejsou zjišťovány teoretické a faktografické znalosti z reálií, literatury, apod.

MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM, obor Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

 

» Dvouoborové studium - volná kombinovatelnost s obory studijního programu:

 • N7503 Učitelství pro základní školy,
 • N7504 Učitelství pro střední školy,
 • N7506 Speciální pedagogika.

» Možnost mezifakultního studia:

 • Fyzika, Chemie pro víceoborové studium, Učitelství geografie (na PřF UP),
 • Tělesná výchova (na FTK UP, přihlášky se podávají na FTK). 

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM (více informací na http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/):

 

» Anglický jazyk – učitelství pro základní školy (2 roky)

 • Určeno pro absolventy vysokých škol s pedagogickým zaměřením.
 • Rozšíření odborné kvalifikace pro výuku AJ na ZŠ.
 • Informace k přijímacím zkouškám zde; ukázkový test zde.

» Anglický jazyk – učitelství pro střední školy (1 rok)

 • Určeno učitelům s aprobací pro výuku angličtiny na ZŠ.
 • Rozšíření odborné kvalifikace pro výuku AJ na SŠ.
 • Informace k přijímacím zkouškám zde.