• intweek_song.JPG
 • intweek_stud.JPG
 • intweek_stud2.JPG
 • intweek_tea.JPG
 • sac2011.jpg
 • sac2011b.jpg
 • xmas2016_b.JPG
 • xmas2016_c.JPG

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma)

Důležité informace pro studenty 1. ročníku kombinovaného studia oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v akademickém roce 2018-2019 zde.

Důležité informace pro studenty 1. ročníku prezenčního studia oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v akademickém roce 2018-2019 zde.

Informace o jednotlivých předmětech, požadavky vyučujících a materiály pro studenty jsou umístěny na Portál PdF v sekci Moodle. 

 • Bakalářské práce - pravidla pro vypracování zde
 • Témata bakalářských prací se vypisují a zadávají přes STAG
 • Okruhy pro SZZ pro akademický rok 2018/2019 zde
 • Možnosti studia v zahraničí zde; celofakultní nabídky zde

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (prezenční i kombinovaná forma)

Informace o jednotlivých předmětech, požadavky vyučujících a materiály pro studenty jsou umístěny na Portál PdF v sekci Moodle.

 • Informace k pedagogickým praxím:
 • Diplomové práce - pravidla pro vypracování zde
 • Témata diplomových prací se vypisují a zadávají přes STAG
 • Okruhy pro SZZ pro akademický rok 2018/2019:
  • platné pro studenty studující od září 2015 nebo dříve zde
  • platné pro studenty studující od září 2016 nebo později zde
 • Možnosti studia v zahraničí zde; celofakultní nabídky zde

PĚTILETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM: Učitelství pro 1.stupeň ZŠ s povinně volitelným cizím jazykem

Obecné informace o studiu získáte na Katedře primární a preprimární pedagogiky. Z cizího jazyka uchazeči neskládají žádnou přijímací zkoušku. Studenti, kteří si vyberou angličtinu, by měli mít vstupní znalost jazyka na úrovni mezi A2 a B1 (to je mezi úrovní "elementary" a "pre-intermediate"), aby byli schopni začít s učebnicí New English File Pre-intermediate. Cizí jazyk je vyučován po dobu celého studiaod 3. ročníku následují i povinné semináře z didaktiky angličtiny.

Informace pro studenty prezenční formy:

 

Informace pro studenty kombinované formy: