• intweek_song.JPG
 • intweek_stud.JPG
 • intweek_stud2.JPG
 • intweek_tea.JPG
 • sac2011.jpg
 • studconf2019a.JPG
 • studconf2019b.JPG
 • xmas2016_b.JPG
 • xmas2016_c.JPG

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční i kombinovaná forma)

Důležité informace pro 1. ročník kombinovaného studia oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v akademickém roce 2018-2019 zde.

Důležité informace pro 1. ročník prezenčního studia oboru Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání v akademickém roce 2018-2019 zde.

Informace o jednotlivých předmětech, požadavky vyučujících a studijní materiály jsou umístěny na Portál UP v sekci Moodle. 

 • Bakalářské práce - pravidla pro vypracování zde
 • Témata bakalářských prací se vypisují a zadávají přes STAG
 • Okruhy pro SZZ pro akademický rok 2018/2019 zde
 • Možnosti studia v zahraničí zde; celofakultní nabídky zde

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (prezenční i kombinovaná forma)

Informace o jednotlivých předmětech, požadavky vyučujících a studijní materiály jsou umístěny na Portál UP v sekci Moodle.

 • Informace k pedagogickým praxím:
 • Diplomové práce - pravidla pro vypracování zde
 • Témata diplomových prací se vypisují a zadávají přes STAG
 • Okruhy pro SZZ pro akademický rok 2018/2019:
  • platné pro studenty studující od září 2015 nebo dříve zde
  • platné pro studenty studující od září 2016 nebo později zde
 • Možnosti studia v zahraničí zde; celofakultní nabídky zde

PĚTILETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM: Učitelství pro 1.stupeň ZŠ s povinně volitelným anglickým jazykem

Obecné informace o studiu získáte na Katedře primární a preprimární pedagogiky. Z anglického jazyka se neskládá žádná přijímací zkouška. Vstupní znalost anglického jazyka by měla být na úrovni mezi A2 a B1 (to je mezi úrovní "elementary" a "pre-intermediate"), aby jste byli schopni začít s učebnicí New English File Pre-intermediate. Anglický jazyk je vyučován po dobu celého studiaod 3. ročníku následují i povinné semináře z didaktiky angličtiny.

Informace o jednotlivých předmětech, požadavky vyučujících a studijní materiály jsou umístěny na Portál UP - ve STAGu či v sekci Moodle.


ANGLICKÝ JAZYK PRO NEFILOLOGY 

Na začátku výuky se předpokládá maturitní úroveň AJ. Nevyučují se základy angličtiny, ale rozšiřují a prohlubují se dosavadní jazykové znalosti.

Garant předmětu AJ pro nefilology: Mgr. Linda Chmelařová Ph.D., v akademickém roce 2018/2019 na mateřské dovolené. Veškeré její povinnosti a agendu má na starosti Mgr. Jan Gregar, kontakt a konzultační hodiny pod odkazem Zaměstnanci - Sekce anglického jazyka.

Veškeré informace o předmětu, požadavky vyučujících apod. jsou umístěny na Portál UP - ve STAGu - v sylabech předmětů.