• sac2011.jpg
 • studconf2019b.JPG
 • xmas2016_b.JPG
 • xmas2016_c.JPG

DŮLEŽITÉ informace pro 1. ročník studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior, minor, completus) - kombinovaná forma studia v akademickém roce 2021-2022 zde.


DŮLEŽITÉ informace pro 1. ročník studijního programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior, minor, completus) - prezenční forma studia v akademickém roce 2021-2022 zde.


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior, minor, completus) - prezenční i kombinovaná forma

Důležité informace pro 1. ročníky:

 • k zápisu předmětu Cizí jazyk - Anglický/Německý/Ruský jazyk pro pedagogické profese zde.
 • kombinovaná forma studia v akademickém roce 2020-2021 zde.
 • prezenční forma studia v akademickém roce 2020-2021 zde.

Informace o jednotlivých předmětech, požadavky vyučujících a studijní materiály jsou umístěny na Portál UP v sekci Moodle. 

 • Bakalářské práce - pravidla pro vypracování zde
 • Témata bakalářských prací pro akademický rok 2021-2022 zde
 • Okruhy pro SZZ pro akademický rok 2021-2022:
  • platné pro studenty studující Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání od září 2018 nebo dříve - KAJ/SZBAJ
  • platné pro studenty studující Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior, minor, completus) od září 2019 nebo později - KAJ/SZBA@
 • Možnosti studia v zahraničí zde; celofakultní nabídky zde

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM: Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (maior, minor, completus) - prezenční i kombinovaná forma

Informace o jednotlivých předmětech, požadavky vyučujících a studijní materiály jsou umístěny na Portál UP v sekci Moodle.

 • Informace k pedagogickým praxím:
 • Diplomové práce - pravidla pro vypracování zde
 • Témata diplomových prací pro akademický rok 2021-2022 zde
 • Okruhy pro SZZ pro akademický rok 2021-2022:
  • platné pro studenty studující Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ od září 2015 nebo dříve zde
  • platné pro studenty studující Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ od září 2016, 2017 nebo 2018 zde
  • platné pro studenty studující Učitelství anglického jazyka pro základní školy od září 2019 nebo později:
 • Možnosti studia v zahraničí zde; celofakultní nabídky zde

PĚTILETÉ MAGISTERSKÉ STUDIUMUčitelství pro 1.stupeň základní školy a Učitelství pro 1.stupeň základní školy a speciální pedagogika

Obecné informace o studiu získáte na Katedře primární a preprimární pedagogiky a Ústavu speciálněpedagogických studií.

Informace o jednotlivých předmětech, požadavky vyučujících a studijní materiály jsou umístěny na Portál UP - ve STAGu či v sekci Moodle.

Studijní programy od akademického roku 2019-2020:

Během studia musí všichni studenti povinně absolvovat předmět Anglický jazyk v primárním vzdělávání (U1ST: 9 semestrů; U1SP: 4 semestry). Výuka anglického jazyka bude probíhat na úrovni B1+, očekávaná vstupní jazyková úroveň je B1. U studentek a studentů, jejichž aktuální jazyková úroveň je nižší než B1, se předpokládá zvýšená míra samostudia.

Od 3. ročníku následují i povinné semináře z didaktiky angličtiny.


ANGLICKÝ JAZYK PRO PEDAGOGICKÉ PROFESE: anotace předmětu zde

Upozornění: Předmět Anglický jazyk pro pedagogické profese si mohou zapsat všichni studenti těch studijních programů, kde je tento předmět ve studijním plánu. Podrobnější informace platné pro akademický rok 2020-2021 zde.

Na začátku výuky se předpokládá maturitní úroveň AJ. Nevyučují se základy angličtiny, ale rozšiřují a prohlubují se dosavadní jazykové znalosti.

Garant předmětu AJ pro pedagogické profese: Mgr. Linda Valešová, Ph.D., kontakt a konzultační hodiny pod odkazem Zaměstnanci - Sekce anglického jazyka.

Veškeré informace o předmětu, požadavky vyučujících apod. jsou umístěny na Portál UP - ve STAGu - v sylabech předmětů.


ANGLICKÝ JAZYK PRO STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU:

Požadavky na zkoušku zde.