• intweek_song.JPG
 • intweek_stud.JPG
 • intweek_stud2.JPG
 • intweek_tea.JPG
 • sac2011.jpg
 • sac2011b.jpg
 • xmas2016_b.JPG
 • xmas2016_c.JPG

Anglický jazyk – učitelství pro základní školy (dvouapůlleté studium)

 

Anglický jazyk – učitelství pro základní školy (dvouleté studium)

Důležité informace pro účastníky 1. ročníku rozšiřujícího studia v akademickém roce 2018-2019 zde.

Určeno kvalifikovaným učitelům základních škol, kteří si chtějí svou odbornou kvalifikaci rozšířit o anglický jazyk (informace k přijímacímu řízení zde, ukázkový test zde).

Většina informací o předmětech, požadavky vyučujících i studijní materiály jsou dostupné na Portále PdF v sekci Courseware.

 • Okruhy k závěrečným zkouškám (platné pro 2. ročník v ak. roce 2017/2018): lingvistika, literatura, didaktika
 • Závěrečné práce - pravidla pro vypracování
 • Témata závěrečných prací pro akademický rok 2017/2018 zde
 • Informace od děkana k závěrečným pracem zde!

V důsledku stále se vyskytujících dotazů studentů k technickým parametrům závěrečné písemné práce v programech CŽV byly sestaveny informace, které jsou zveřejněny na webu CCV - http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/dokumenty/ucastnik/manualy-pokyny-vzory/.


Anglický jazyk – učitelství pro střední školy (jednoleté studium)

Určeno učitelům s aprobací pro výuku angličtiny na ZŠ, kterým tento studijní program umožní rozšířit si odbornou kvalifikaci pro výuku AJ na středních školách (informace k přijímacímu řízení a ukázkový test v sekci Informace pro zájemce o studium).

 • Program studia zde
 • Podrobnější informace zde
 • Témata závěrečných prací zde
 • Podrobnější informace o přijímacím testu
 • Pravidla pro vypracování závěrečného projektu
 • Okruhy pro závěrečné zkoušky zde
 • Materiály od vyučujících

Doplňující didaktické studium anglického jazyka (jednosemestrální studium)

Veškeré informace k tomuto studijnímu programu naleznete na webu CCV: http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/


Jazykově-metodické semináře pro učitele AJ na ZŠ

Semináře jsou určeny učitelům angličtiny na základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií. Jedná se o 12 na sobě nezávislých seminářů, které jsou akreditovány MŠMT ČR v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace.
Cílem je prohloubit metodickou a jazykovou odbornost učitelů v rámci celoživotního vzdělávání. Učitelé si mohou vybrat jednotlivé semináře dle svého zájmu. Účastníci každého semináře obdrží osvědčení o absolvování.

Pro aktuální nabídku kurzů a další informace prosím kontaktujte Mgr. Josefa Nevařila, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kurz pro uvádějící učitele AJ

Tento jednoletý kurz je určen učitelům angličtiny na ZŠ a SŠ, kteří působí nebo zamýšlejí působit ve funkci uvádějícího učitele AJ během průběžných nebo souvislých pedagogických praxí. Jedná se o pět na sebe navazujících setkání, která se uskuteční během jednoho školního roku. Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace.
Cílem je zlepšit odbornou připravenost učitelů angličtiny pro vykonávání funkce uvádějícího učitele v rámci celoživotního vzdělávání. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu s doložkou MŠMT ČR.

Pro další informace prosím kontaktujte Mgr. Josefa Nevařila, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky projektu DOVU, v rámci kterého byly výše zmíněné studijní programy, semináře a kurz vytvářeny či inovovány: http://dovu.upol.cz/