• sac2011.jpg
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

Anglický jazyk – učitelství pro základní školy (dvouapůlleté studium)

 

Anglický jazyk – učitelství pro základní školy (dvouleté studium)

Důležité informace pro 1. ročník rozšiřujícího studia Anglický jazyk - učitelství pro základní školy v akademickém roce 2021-2022 zde. 

Určeno kvalifikovaným učitelkám a učitelům základních škol, kteří si chtějí svou odbornou kvalifikaci rozšířit o anglický jazyk (informace k přijímacímu řízení zde, ukázkový test zde).

Většina informací o předmětech, požadavky vyučujících i studijní materiály jsou dostupné na Portále UP v sekci Moodle.

  • Okruhy k závěrečným zkouškám (platné pro 2. ročník v ak. roce 2021/2022): lingvistika, literatura, didaktika
  • Závěrečné práce - pravidla pro vypracování
  • Témata závěrečných prací pro akademický rok 2021/2022 zde

V důsledku stále se vyskytujících dotazů k technickým parametrům závěrečné písemné práce v programech CŽV byly sestaveny informace, které jsou zveřejněny na webu CCV - http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/dokumenty/ucastnik/manualy-pokyny-vzory/.

 


Doplňující didaktické studium anglického jazyka (jednosemestrální studium)

Veškeré informace k tomuto studijnímu programu naleznete na webu CCV: https://ccv.upol.cz/programy-programy-celozivotniho-vzdelavani

 


Anglický jazyk – učitelství pro střední školy (jednoleté studium)

Určeno učitelům a učitelkám s aprobací pro výuku angličtiny na ZŠ, kterým tento studijní program umožní rozšířit si odbornou kvalifikaci pro výuku AJ na středních školách (informace k přijímacímu řízení a ukázkový test v sekci Informace pro zájemce o studium).


Jazykově-metodické semináře pro učitele AJ na ZŠ

Semináře jsou určeny učitelkám a učitelům angličtiny na základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií. Jedná se o 12 na sobě nezávislých seminářů, které jsou akreditovány MŠMT ČR v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace.
Cílem je prohloubit metodickou a jazykovou odbornost učitelů a učitelek v rámci celoživotního vzdělávání. Jednotlivé semináře si je možno vybírat dle svého zájmu. Účastníci každého semináře obdrží osvědčení o absolvování.

Pro aktuální nabídku kurzů a další informace prosím kontaktujte Mgr. Josefa Nevařila, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kurz pro uvádějící učitele/ky AJ

Tento jednoletý kurz je určen učitelům a učitelkám angličtiny na ZŠ a SŠ, které působí nebo zamýšlejí působit ve funkci uvádějící učitelky/uvádějícího učitele AJ během průběžných nebo souvislých pedagogických praxí. Jedná se o pět na sebe navazujících setkání, která se uskuteční během jednoho školního roku. Kurz je akreditován MŠMT ČR v rámci studia k prohlubování odborné kvalifikace.
Cílem je zlepšit odbornou připravenost učitelek a učitelů angličtiny pro vykonávání funkce uvádějící/ho učitele/ky v rámci celoživotního vzdělávání. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu s doložkou MŠMT ČR.

Pro další informace prosím kontaktujte Mgr. Josefa Nevařila, Ph.D. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webové stránky projektu DOVU, v rámci kterého byly výše zmíněné studijní programy, semináře a kurz vytvářeny či inovovány: http://dovu.upol.cz/