• sac2011.jpg
  • studconf2019b.JPG
  • xmas2016_b.JPG
  • xmas2016_c.JPG

 

Sekce anglického jazyka a literatury připravuje budoucí učitele angličtiny pro 1. a 2. stupeň základních škol a nižší třídy víceletých gymnázií. V rámci prezenčního i kombinovaného studia lze dvouoborově studovat:

  • tříletý bakalářský studijní program Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání,
  • a navazující magisterský dvouletý program Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol.

 

V rámci celoživotního vzdělávání poskytujeme rozšiřující studium:

  • Anglický jazyk – učitelství pro základní školy (dvouleté),
  • Anglický jazyk – učitelství pro střední školy (jednoleté),
  • Doplňující didaktické studium anglického jazyka (jednosemestrální).

Studium otevíráme podle aktuálních možností ústavu. Toto studium je určeno pro absolventy vysokých škol s pedagogickým zaměřením. Informace též na Centru celoživotního vzdělávání - http://new.ccv.upol.cz/cz/.

 

V rámci Dalšího odborného vzdělávání učitelů nabízíme řadu jazykově-metodických seminářů pro učitele a semináře pro fakultní (uvádějící) učitele.